Ny uddannelse om psykisk arbejdsmiljø til leder, TR og AMR

Der forventes åbning for tilmelding til uddannelsen i ultimo 2022/primo 2023

Danske Regioner, Forhandlingsfællesskabet og KL har på baggrund af OK21 udviklet en uddannelse om psykisk arbejdsmiljø for ledere, TR og AMR. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Crecea og Uddannelsen udbydes af Parternes Uddannelsesfællesskab, der bl.a. også udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt grunduddannelse i MED.

Med uddannelsen får leder, TR og AMR bl.a. i fællesskab:

  • en fælles forståelse og sprog for at styrke det gode arbejdsmiljø med udgangspunkt i den daglige opgaveløsning og for at forebygge risici i det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads
  • metoder til at gå undersøgende og analytisk til værks i forhold til at kunne forebygge og afdække arbejdsmiljøproblemer
  • en bedre forståelse for deres respektive roller i samarbejdet om arbejdsmiljøet
  • en bedre forståelse af deres fælles handlemuligheder i forhold til at håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø
  • en konkret plan at gå hjem med for de næste skridt i samarbejdet om at styrke det gode psykiske arbejdsmiljø

Uddannelsen for leder, TR og AMR tager afsæt i deltagernes konkrete arbejdsmæssige virkelighed. Den er praksisnær og handlingsorienteret samtidig med at deltagerne får indblik i de store linjer i den nyeste viden/regler inden for arbejdsmiljøområdet.

Læs mere