Behov og muligheder for specialisering af bioanalytikere

Bioanalytikere udgør som de andre faggrupper i sundhedsvæsenet en vigtig medarbejdergruppe i arbejdsfællesskaberne på de regionale hospitaler

Det er i det lys, vi lancerer en rapport, som undersøger bioanalytikernes karriereveje og muligheder for specialisering i et sundhedsvæsen, der konstant udvikler sig. ’Specialisering’ her forstået som faglig ekspertise inden for et område i det bioanalytiske fag.

Rapporten viser, at gruppen af bioanalytikere i høj grad kan være med til at løse opgaverne i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen og bidrage aktivt ind i løsninger på nogle af de nuværende og fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet.