Om os

Regionalt arbejdsliv er et samarbejde mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet.

Formålet med regionalt arbejdsliv er bl.a. at samle og formidle materialer ét sted om emner, indsatser og aktiviteter, som parterne samarbejder om og som kan bidrage til at udvikle attraktive regionale arbejdspladser. Det vil sige emner og indsatser som aftales mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet og mellem Danske Regioner og de faglige organisationer.

Arbejdsgiver: Danske Regioner

Lønmodtagerorganisationer: Forhandlingsfællesskabet

Organisationer:
Ansatte Tandlægers Organisation
Blik- og Rørarbejderforbundet
BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
Dansk El-forbund
Dansk Formands Forening
Dansk Jernbaneforbund
Dansk Metal
Dansk Musiker Forbund
Dansk Musikpædagogisk Forening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Bioanalytikere
Danske Fysioterapeuter
DSL
Danske Tandplejere
Den danske Landinspektørforening
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
Djøf
DM 
Ergoterapeutforeningen
Fagligt Fælles Forbund – 3F
Farmakonomforeningen
FOA – Fag og Arbejde
Forbundet Arkitekter og Designere
Forbundet Kommunikation og Sprog
Forbundet Kultur og Information
Foreningen af Speciallæger
Frederiksberg Kommunalforening
Gentofte Kommunalforening
Gymnasieskolernes Lærerforening
HI
HK Kommunal
Ingeniørforeningen i Danmark
JA
Jordemoderforeningen
Konstruktørforeningen
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Kost og Ernæringsforbundet
Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk
Lederne Søfart
Ledernes Hovedorganisation
Lærernes Centralorganisation
Malerforbundet i Danmark
Maskinmestrenes Forening
Pharmadanmark – Akademikere på lægemiddelområdet
Serviceforbundet
Socialpædagogernes Landsforbund (Socialpædagogerne)
Tandlægeforeningen
Teknisk Landsforbund
Yngre læger

Hvem står bag

Regionalt arbejdsliv er ejet af Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Regionalt arbejdsliv sætter fokus på de emner, som parterne på det regionale område arbejder med i fællesskab.

Hvis du vil vide mere

Kontakt regionalt arbejdsliv
Email: redaktion@regionaltarbejdsliv.dk