Seniorer i regionerne

OK-18 seniorprojektet

Indledning

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev Regionernes Lønnings‐ og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet enige om, at der i perioden gennemføres et projekt om seniorpolitik. Parterne har som fælles målsætning at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, herunder at medarbejderne har et langt og godt arbejdsliv.

Denne afrapportering udgør første fase i projektet, hvor parterne har udarbejdet et fælles datamateriale om seniorerne på de regionale arbejdspladser. Hensigten med nærværende rapport er at skabe et fælles vidensgrundlag, som kan danne afsæt for de videre drøftelser om parternes fælles målsætning.