• Rette kompetencer til rette opgaver
  Emne

  Rette kompetencer til rette opgaver

  Danske Regioner og de faglige organisationer på sygehusområdet har etableret partnerskabet ”Rette kompetencer til rette opgaver – mod og idéer til nytænkning på sygehusområdet”, som søger at bidrage til sygehusenes arbejde med omstilling  og med trivsel, arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse.

 • Det digitale arbejdsliv
  Emne

  Det digitale arbejdsliv

  Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har et fælles projekt om det digitale arbejdsliv i regionerne, der har til formål at undersøge, hvad digitalisering betyder for opgaveløsning, brugere og medarbejdere i regionerne

 • Fælles om grøn forandring
  Emne

  Fælles om grøn forandring

  Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har aftalt et fælles partsprojekt ved OK-21, som hedder “Medarbejderinvolvering i grøn forandring”.

  Det er et projekt, der skal understøtte videndeling og erfaringsudveksling blandt ledere og medarbejdere i arbejdet med den grønne forandring.