Fuld tid

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har en fælles indsats, der skal understøtte og inspirere regionerne i deres arbejde med at få flere medarbejdere til at vælge at arbejde på fuldtid. Find artikler, statistik og videoer, der kan inspirere arbejdet.