Kortlægning af gevinster ved inddragelse af tandplejerfaglige kompetencer på hospitalerne

Sundhedskartellet, Danske Tandplejere og Danske Regioner har i 2020 foretaget en kortlægning af gevinster ved inddragelse af tandplejerfaglige kompetencer på hospitalerne

  • Kortlægningens formål er at give indsigt i, hvilke gevinster der er for patienter og det øvrige sundhedspersonale ved inddragelse af tandplejerfaglige kompetencer på hospitalerne samt at give et større indblik i tandplejernes opgavevaretagelse på hospitalerne. Kortlægningen har haft fokus på at identificere og analysere udvalgte gode eksempler i Danmark, Sverige og Norge, som viser, hvordan tandplejerfaglige indsatser kan bidrage i opgavevaretagelsen på de kliniske hospitalsafdelinger, fx afdelinger for blodsygdomme og kræftafdelinger.
  • I rapporten er en analyse af fire udvalgte cases fra Danmark, Sverige og Norge. De udvalgte cases præsenteres i et format, der kan give viden om og inspiration til, hvordan tandplejere kan inddrages på hospitalerne.
  • Kortlægning er foretaget af Rambøll Management Consulting (Rambøll).