Fremtidens kompetencer

Partnerskab om fremtidens sundhedsadministrative opgaver og kompetencer

Afsættet for partnerskabet er HKs og RLTNs fælles prioriteringen af lægesekretærers kompetenceudvikling samt de forandringer på det sundhedsadministrative område, der sker i takt med den overordnede udvikling i sundhedsvæsnet og anvendelse af ny teknologi. En udvikling som manifesterer sig i etablering af en ny uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator (SAK) til erstatning for den eksisterende lægesekretæruddannelse.

Formålet med partnerskabet er at indhente fælles viden, få fælles billede af udfordringer og identificere veje til nye kompetencer og muligheder for og udvikling på det sundheds-administrative område nu og i fremtiden.