Fælles fokus på at få flere op i tid

Hvordan får vi skabt en kultur på vores arbejdspladser, hvor alle så vidt muligt arbejder på fuldtid? Det spørgsmål har parterne på det regionale arbejdsmarked sat sig for at besvare. For nylig var repræsentanter fra alle fem regioner samlet for at dele viden og inspiration

Regionerne står med en ganske alvorlig arbejdskraftmangel, og ikke meget tyder på, at der bliver mindre brug for personale – tværtimod. Indsatsen for at få flere op på fuld tid er en af de vigtige veje til at sikre, at der også i fremtiden er det nødvendige personale på de regionale arbejdspladser.