Psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

De første eksemplarer af bogen var håndskrevne på pergament, hvilket dels var dyrt, dels har krævet lang tid.