Partsprojektet det digitale arbejdsliv

Den digitale og teknologiske udvikling går hurtigt på de regionale arbejdspladser. Og det kan meget vel være, at det kommer til at gå endnu hurtigere. For nye digitale løsninger, der både kan aflaste medarbejderne og give kvalitet i opgaveløsningen, er ét af de håndtag, som vi skal skrue på i en tid, hvor manglen på arbejdskraft øges.

Som parter er vi nysgerrige efter, hvad den digitalisering, som berører alle, betyder for arbejdslivet. Derfor aftalte vi ved overenskomstforhandlingerne i 2021, at vi sammen undersøger, hvad digitalisering betyder for opgaveløsning, brugere og medarbejdere i regionerne. Hvad betyder det fx for arbejdstilrettelæggelsen, kompetencebehov og arbejdsmiljø?

Som et led i vores fælles projekt har vi fået udarbejdet dette katalog med tre konkrete eksempler fra regionerne, hvor man har arbejdet med at indføre nye digitale løsninger på forskellig vis. Vi laver ikke et skønmaleri, for selvfølgelig kan der være bump på vejen, udfordringer med tekniske vanskeligheder, ændrede opgaver eller andre forandringer.

Men eksemplerne i dette casekatalog viser bl.a., hvilken betydning det kan have for medarbejdernes faglighed og kompetencer, fx når ensidige, manuelle og slidsomme arbejdsgange bliver automatiseret og digitaliseret. Eksemplerne viser også vigtigheden af tværfagligt samarbejde og inddragelse, når nye digitale løsninger skal implementeres. Og hvordan kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø kan gå hånd i hånd, når man griber det rigtigt an.

Kataloget er målrettet ledere og medarbejdere på de regionale arbejdspladser, og vi håber, at det kan inspirere og understøtte, når I næste gang står over for at skulle indføre nye digitale løsninger.