Seniorpolitik

Parterne er enige om en række tilpasninger og ændringer i Rammeaftale om seniorpolitik, som understøtter behovet for fastholdelse og et langt og godt seniorarbejdsliv. Parterne er desuden enige om at understøtte implementeringen af den nye rammeaftale gennem en række initiativer.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en kort rapport, som beskriver fakta vedr. seniorer på de regionale arbejdspladser.

I rapporten er der primært fokus på 55+ og 60+ årige medarbejdere, og rapporten undersøger, om der er særlige kendetegn for disse medarbejdere, når de sammenlignes med alle ansatte. Herudover undersøges udviklingen fra 2008 til 2018.

Ved OK-21 blev aftalt udarbejdelse af vejledning til Rammeaftale om seniorpolitik –  vejledningen er dog under udarbejdelse.