Medarbejderinvolvering i den grønne omstilling

Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, blev ved OK-21 enige om at igangsætte initiativer, der kan understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling blandt ledere og medarbejdere i arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighedsinitiativer.

De ledere og medarbejdere, der i det daglige er ”hands-on” på de regionale arbejdspladser, kan bidrage med konkrete ideer og viden om, hvordan der kan skabes en mere bæredygtig dagligdag på de regionale arbejdspladser.