Fra ideer til handling: De grønne ambassadører fra Herlev-Gentofte

95% af Region Hovedstadens klimaaftryk stammer fra indkøb. Det gælder alt fra medicinsk udstyr og lægemidler til byggerier og byggematerialer. Medarbejderne på Herlev-Gentofte Hospital står heldigvis på tæer for at skabe en grønnere arbejdsplads. Samtidigt tog virksomhedens MED-udvalg (VMU) initiativ til Grønt Hospital for Herlev og Gentofte Hospital.

Udfordring: At skabe arbejdsgange mod en grønnere fremtid

Mange af medarbejderne på Herlev-Gentofte hospital er motiverede til at tage del den større bæredygtighedsindsats på hospitalet. Men medarbejderne mangler den nødvendige indsigt i, hvordan de kan tilpasse deres arbejdsgange til en grønnere fremtid – om alt fra viden om klimavenlig kost, genbrugsprodukter, flergangsinstrumenter til affaldssortering. Derfor skal indsatsen ”grønt hospital” være med til at skabe mere gennemsigtighed, facilitere vidensdeling mellem medarbejderne og sikre det rette vidensgrundlag til at igangsætte flere grønne tiltag.

”Den grønne omstilling er noget, som mange medarbejdere brænder for, og der er helt klart et momentum lige nu. Indsatsen skal forankres hos medarbejderne, og vi vil synliggøre de indsatser, der allerede er i gang samt dele ideer, viden og kontakter,” lyder det fra Anne Jastrup Okkels, som er hospitalsdirektør på Herlev-Gentofte Hospital.

Løsning: 143 grønne ideer

Efter et oplæg om grøn omstilling for MED-udvalget nedsatte udvalget i efteråret 2022 arbejdsgruppen, ”den grønne gruppe”, som igangsatte projektet Grønt Hospital for at spille ind i regionens klima- og miljøprogram, der hedder Grøn2030. Gruppen består af medarbejderrepræsentanter, ledere og eksperter fra regionen, der sammen skal sikre, at der indsamles og implementeres grønne initiativer, og at alle afdelingerne bliver inddraget i projektet. Arbejdsgruppen har initieret, at der fra alle hospitalets afdelinger er blevet udpeget grønne ambassadører, der skal bistå arbejdet med den grønne indsats på hospitalet. Rollen som grøn ambassadør er en populær tjans på hospitalet:

”Processen med at udnævne grønne ambassadører førte i flere afdelinger til kampvalg,” fortæller Lone Rasmussen Otte, der er programlederfor Grøn2030 – ”Nogle afdelinger endte med at sende flere ambassadører afsted.”

I dag er der 58 grønne ambassadører på Herlev og Gentofte Hospital, og de grønne ambassadører skal sammen med relevante fagpersoner udvikle og gennemføre indsatser, der reducerer miljø- og klimaaftrykket på hospitalet. Samarbejdet begyndte med en indsamling af ideer og inspiration fra medarbejderne. På det indledende møde afleverede ambassadørerne 143 postkort med grønne ideer. Ideerne lød på gratis affaldsstativer, solceller på p-huset og højere krav til leverandører er nogle af dem, og har allerede ført til flere grønne tiltag. Blandt andet arbejder hospitalet aktivt for at energieffektivisere, genanvende affald og styre deres materialeforbrug i en mere klima- og miljøvenlig retning ved fx at skifte til genanvendelige og plastikfri linnedartikler eller bionedbrydeligt rengøringsmiddel.

Potentiale: Best practice på tværs af regionen

De grønne ambassadører indsamler løbende input fra medarbejderne, så gode ideer om alt fra at forebygge og undgå forbrug, grønne produkter, genbrug, affaldssortering til energibesparelser og cykelparkering kan blive samlet i et inspirationskatalog. Allerede nu er der planer om at arbejde for endnu bedre certificering som en cykelvenlig arbejdsplads, fremme samkørsel og grøn transport. Inspirationskataloget skal lede til flere grønne tiltag, også for andre hospitaler i regionen. Humlen bag den tværgående indsats er at samle alle de grønne ideer og finde ud af, hvilke løsninger, der har størst potentiale for at skabe fælles grøn forandring, fortæller Lone Rasmussen Otte:

”De grønneste løsninger er næppe alle udviklet endnu, men vi skal rundt i alle hjørner og sikre en samlet fremgang i stedet for mange nålestiksprojekter”, siger hun.

Faktaboks: Bag om involveringen

Virksomhedens MED-udvalg (VMU) tog initiativ til Grønt Hospital for Herlev-Gentofte hospital. Udvalget drøftede ambitioner og muligheder for at sætte større fokus på den grønne omstilling i efteråret 2022, og nedsatte den grønne arbejdsgruppe, der har til opgave at planlægge, igangsætte og følge op på initiativet. I den grønne gruppe sidder to medarbejderrepræsentanter og en ledelsesrepræsentant fra VMU. Den ene medarbejderrepræsentant er også grøn ambassadør.

Derudover er afdelingerne blevet bedt om at udvælge grønne ambassadører. Der er 58 ambassadører fra afdelingerne på Herlev-Gentofte hospital, som får sparring, støtte og inspiration gennem den grønne gruppe, og der afholdes workshops for ambassadørerne. Udover at bringe viden og initiativer med sig ud i praksis og involvere de øvrige medarbejdere, så bringer ambassadørerne også ideer og erfaringer fra medarbejderne tilbage til gruppen. Ambassadørernes input samt allerede implementerede grønne initiativer samles i et katalog, som de grønne ambassadører og Grøn2030-bæredygtighedskonsulenter kan bruge til at koordinere og igangsætte indsatser i afdelingerne.

Kernen i løsningen er at få input fra alle afdelinger og medarbejdere gennem de grønne ambassadører. En stor pulje af grønne ideer genereres afde grønne ambassadører. VMU (virksomhedens MED-udvalg) orienteres løbende om udviklingen af de grønne tiltag, der løbende bliver prioriteret. I denne indledende fase er cykelvenlig arbejdsplads, affaldssortering og inspirationskatalog udvalgt som tre centrale indsatser, der skal implementeres i næste fase. Projektet blev igangsat i foråret 2023, og de tre centrale indsatser og det tværgående netværk af grønne ambassadører fortsætter på ubestemt tid.

3 konkrete anbefalinger

1. Inddrag MED-udvalg: For Herlev og Gentofte Hospital med næsten 7000 ansatte, har det været vigtigt at bruge virksomhedens MED-udvalg for at sikre medarbejderinddragelse og overordnet opbakning til projektet.

2. Vælg grønne repræsentanter: Det er vigtigt at få kendskab til de praksisnære ideer og input fra hverdagen på hospitalet. Herlev og Gentofte Hospital udvalgte grønne ambassadører, så viden om grønne tiltag nemt og hurtigst kan implementeres på alle hospitalets afdelinger. De grønne ambassadørers opgave er, i samarbejde med den lokale ledelse, at implementere grønne tiltag på afdelingen og at indsamle grønne ideer fra kolleger.

3. Skab best practice: Det skal være nemt for alle at bidrage, og der skal være rum til dem, der vil gøre en ekstra indsats. Herlev og Gentofte Hospital samler viden og best practice i et katalog for at tilbyde et let tilgængeligt format for alle interesserede medarbejdere.