Klimaakademiet fra Sygehus Lillebælt

Sygehus Lillebælt har skabt et Klimaakademi, der har kick-startet den grønne omstilling af deres hospitalskøkken. Målet med Klimaakademiet er altid at lave velsmagende klimavenlig mad, som patienterne nyder – også uden at de nødvendigvis tænker over, at maden er klimavenlig.

Region Syddanmark vil reducere sit klima- og miljøaftryk, og derfor har MED-hovedudvalget sat tryk på den grønne omstilling, hvilket har forplantet sig bredt i regionen. Et godt eksempel er den faglige udvikling, som køkkenpersonalet fra Sygehus Lillebælt har startet. De har skabt et Klimaakademi, der har kick-startet den grønne omstilling af hospitalskøkkenet.

Udfordring: Nye råvarer i køkkenet kræver ny viden

Med et ønske om at passe på klimaet, tog køkkenpersonalet på Sygehus Lillebælt beslutningen om at lave mere klimavenlig mad til sygehusets patienter. Men de klimavenlige råvarer var ikke typisk basisvarer i medarbejdernes hjem.

De nye råvarer, der skulle bruges i køkkenet, skabte et behov for ny viden. Medarbejderne manglede den rette viden og kompetencerne til, hvordan de nye, klimavenlige råvarer tilberedes, smages til og sættes sammen med andre råvarer.

Derfor tog medarbejderne initiativ til at skabe Klimaakademiet, som har til formål at træne medarbejderne i de nye råvarer og give dem de rette forudsætninger for at skabe klimavenlig, nærende og velsmagende mad.

Charlotte Ancker, cheføkonoma på Sygehus Lillebælt, fremhævede medarbejdernes initiativ, da Klimaakademiet startede:

Medarbejderne tog selv initiativ og sagde: Vi vil gerne passe på klimaet, og derfor har vi brug for nye kompetencer,” forklarer Charlotte Ancker.

Løsning: Kompetenceudvikling af og for medarbejderne

Ny viden og kompetencer må opbygges om klimavenlige opskrifter og råvarer, og derfor er målet med Klimaakademiet at afholde faglige events, som skal opbygge nye kompetencer for køkkenpersonalet. De faglige events handler fx om hvordan bønner koges og tilsmages, så medarbejderne får kendskab til, hvordan de kan bruge de nye råvarer i praksis i køkkenet.

For Tina Baun, ernæringsassistent på Sygehus Lillebælt, er inkluderingen af alle medarbejderne i faglige events det, der gør, at Klimaakademiet lykkes, og at ideerne bliver til virkelighed:

”Vi har brug for at få det i hænderne. Det er, når du står med forklædet på og er sammen med dine kollegaer om det, at de gode ideer opstår,” siger hun.

Inden de faglige events blev sat i gang, udviklede medarbejderne et lyskryds over råvarers CO2-aftryk baseret på tænketankens Concitos liste over konkrete fødevarers klimabelastning. Lyskrydset giver et overblik over en lang liste af råvarers CO2-aftryk, hvilket er både et vigtigt redskab i det daglige arbejde og til træningen af medarbejderne på de faglige events. Konkret vil medarbejderne gerne undgå de røde råvarer (højt CO2-aftryk), være opmærksomme på moderat anvendelse af de gule råvarer (middel CO2-aftryk) og bruge mange grønne råvarer i køkkenet (lavt CO2-aftryk).

Udover medarbejderne selv, har Sygehus Lillebælt brugt en ekstern projektleder, som de har designet de faglige events med. Samme eksterne projektleder har været med til at afvikle flere events. I dag er medarbejderne selv ligeledes med til at undervise kolleger. På den måde har køkkenet ikke kun reduceret Sygehus Lillebælts klimabelastning betragteligt. Medarbejderne har vist, hvordan man får de ernæringsprofessionelle med på at udvikle og bruge opskrifter, der er gode for klimaet.

Potentiale: Klimaakademiet er for hele regionen

Hoved-MED-udvalgets beslutning om at sætte tryk på klimadagsordenen har sat gang i mange grønne initiativer. Klimaakademiet er et godt eksempel med Sygehus Lillebælt som ledestjerne, hvor Region Syddanmark har udbredt Klimaakademiets events og spredt dem til resten af regionens sygehuse samt regionens kantiner. Ny viden er samlet i et inspirationskatalog med beskrivelser af de faglige events for at sikre regionens hospitalskøkkener den kompetenceudvikling, det kræver at drive et bæredygtigt sygehuskøkken.

I dag har køkkenet på Sygehus Lillebælt reduceret CO2-forbruget med 29%, og alle hospitalskøkkener i regionen har aftalt en fælles vision om at reducere eget CO2-forbrug med yderligere 5% i forhold til året før. Ifølge Sygehus Lillebælt er sygehuskøkkenet langt fra færdig med udviklingen:

”Vi skal alle bidrage, og som en stor offentlig institution skal vi gå forrest i at fortsætte udviklingen,” afslutter Charlotte Ancker, projektleder og cheføkonoma for Klimaakademiet på Sygehus Lillebælt.

Den indstilling gør personerne bag Klimaakademiet til en inspiration for, hvordan man i sygehuskøkkener og andre regionale arbejdspladser kan skabe den nødvendige kompetenceudvikling og være fælles om grøn forandring.

Faktaboks: Bag om involveringen

Region Syddanmarks MED-hovedudvalg har sat CO2-reduktioner på dagsordenen for at fremme bæredygtige beslutninger. Med udgangspunkt i dagsordenen, har de ernæringsprofessionelle medarbejdere fra Sygehus Lillebæltselv været med til at arrangere og invitere til Klimaakademiets oplæg, workshops og aktiviteter. Alle møder er nødvendige at deltage i for de involverede medarbejdere.

Cheferne for regionskøkkenerne mødes løbende for at give ledelsesmæssig opbakning til nye initiativer og hjælpe med sparring. Blandet andet har ledelsen inviteret konsulenter udefra for at bidrage til at designe og afvikle de faglige events. Regionens tværgående MED-udvalg for serviceafdelinger er blevet orienteret om det grønne initiativ.

Løsningen handler om, at medarbejderne sammen har designet Klimaakademiet og spredt det ud til regionens køkkener. Til personalemøder har medarbejderne udviklet faglige events i samarbejde med ekstern projektleder. Medarbejderne har taget ansvaret for at generere de nye ideer og gøre dem til virkelighed. To ledere og medarbejdere fra Sygehus Lillebælts køkken er involverede i det grønne initiativ for at sikre stor opbakning.

3 konkrete anbefalinger

1. Sæt klimadagsordenen via Hoved-MED: Regionens Hoved-MED-udvalg har sat klima på dagsordenen for at sætte en tydelig retning for regionens mange arbejdspladser. Fra Hoved-MED breder klimadagsordenen sig i organisationen.

2. Skab løsninger i praksis: Sygehus Lillebælt har fundet på de grønne løsninger i praksis, når de har arbejdet sammen i køkkenet og udviklet måltider og menuer til faglige events. Ideerne og kompetencerne skal løbende udvikles, hvilket kræver, at de ernæringsprofessionelle arbejder med løsningerne i praksis. 

3. Præsenter den grønne fortælling: Den rette kommunikation kan være med til at sælge en grøn ide. Køkkenpersonalet hos Sygehus Lillebælt har fx opdaget, at præsentationen af de grønne retter er afgørende for, at retterne bliver et hit blandt patienterne – fx sælger ”grøn shepherds pie” bedre end ”bønnegryde”.