Viborg Fødeafsnit vil give en bæredygtig start på livet

Inden COVID-19 satte fødeafsnittet på Viborg Regionshospital sig for at blive Danmarks mest bæredygtige fødeafsnit. Sammen med Center for Bæredygtige Hospitaler har en hel afdeling med jordemødre undersøgt, hvordan de gør deres praksis mere grøn.

Fotograf Line Bloch Klostergaard

Udfordring: Jordemødrene ville begrænse fødeafsnittets overforbrug

Jordemødrene på Viborg Fødeafsnit observerede, at visse dele af deres praksis hang fast i gamle vaner og arbejdsgange, der ikke var i tråd med klimavenlige principper. Det satte de sig for at ændre. Afdelingens chefjordemor og jordemødrene tog selv initiativ til at formulere et projekt og søgte puljemidler hos Region Midtjyllands Center for Bæredygtige Hospitaler, der støtter regionens hospitaler i grøn omstilling og skalerer bæredygtige ideer på tværs af regionen.

”Det er en flok jordemødre på fødeafsnittet, der har formået at sprede budskabet og få resten af afdelingen med på vognen,” fortæller bæredygtighedskonsulent på Viborg Regionshospital, Majbritt Brink Strøh.

Løsning: Vedholdenhed giver flotte resultater

Mange af succeskriterierne, som Viborg fødeafsnit har sat op for at nå deres mål, handler om at forbruge mindre og genbruge mere. Trods afsnittets beskedne størrelse på knap 80 medarbejdere har de opnået markante besparelser på alt fra medicin og instrumenter til strøm og vasketøj. Blandt andet har afdelingen sparet mere end et ton plastik ved blandt andet genbrug af urinbægre, lattergasmasker, medicinbægre, amnioskoper, samt fjernet lejepapir, mange plastikposer og i det hele taget skiftet fra engangs til flergangs. Resultaterne er ikke kommet af sig selv, men gennem en kontinuerlig indsats over flere år, hvor jordemødrene gradvist har opbygget viden om, hvordan ideerne bliver ført ud i livet:

”Indsatsen har i afdelingen handlet om at hjælpe hinanden og blive ved med at minde hinanden om at spare og genbruge. Der, hvor det har været muligt, har de også brugt skilte for at nudge hinanden, hvor der fx står, at der skal bruges flergangsinstrumenter frem for engangsinstrumenter,” fortæller Majbrit Strøh Brink, bæredygtighedskonsulent.

Som puljeprojekt under Center for Bæredygtige Hospitaler, har afdelingen fået hjælp til at samle deres viden om at forbruge mindre og genbruge mere i et idekatalog. Selve idekataloget har været et værktøj til at udvælge de ideer, der virker i praksis:

”Reduceringen af forbrug kan virke indlysende og simpel, men nogle af tiltagene fungerer måske ikke i praksis på andre afdelinger,” siger Kirsten Nordby, jordemoder på fødeafsnittet i Viborg.

Center for Bæredygtige Hospitaler understøtter den videre fortælling om erfaringer gennem både netværket af bæredygtighedskonsulenter og skalering af initiativerne til andre steder i regionen, men også nationalt og internationalt. På den måde bliver Viborg Fødeafsnits erfaring og viden samlet op og kvalificeret, så flere fødeafsnit i regionen også kan give nyfødte en bæredygtig start på livet. Blandt andet bliver projektet en del af et kommende bæredygtighedskatalog over grønne tiltag, som andre afdelinger på sygehuse og klinikker i Region Midtjylland kan implementere som led i deres grønne omstilling.

Potentiale: Flere bæredygtige fødsler og øget arbejdsglæde

Resultaterne er bemærkelsesværdige, men det er ikke den eneste succes, som jordemødrene på Viborg fødeafsnit nyder i dag. Projektet har også gjort en mærkbar forskel for de nybagte forældre. I et spørgeskema har mange af de nye forældre svaret, at det har været til stor glæde at se og opleve en afdeling, der tænker på børnenes fremtid – og det er noget, der har givet arbejdsglæden på afdelingen et løft.

Over tid er håbet, at den grønne tankegang kan sprede sig til andre afdelinger og hospitaler i hele landet. Medarbejderne på afdelingen har fundet ud af, hvordan man kan overbevise andre om at følge trop. Læringen er, at de bæredygtige valg også kan give økonomiske fordele, fortæller Kirsten Nordby, jordemoder:

”Mange tror, at det er dyrere at tænke bæredygtigt. Men det er det ikke altid. På et hospital handler bæredygtighed mest af alt om at reducere forbruget. Forbrug og bæredygtighed kan ikke skilles ad. Vi vil gerne vise, at der kan gøres rigtig meget i forhold til at nedsætte forbrug i en afdeling.”

Den indsats, Viborg Fødeafsnit har lagt, er et bevis på, at medarbejderne på de regionale arbejdspladser godt kan sætte skub i den grønne omstilling. Samarbejdet med Center for Bæredygtige Hospitaler har gjort jordemødrenes initiativ og engagement til et projekt, der potentielt kan give mange flere nyfødte en bæredygtig start på livet. Derfor er fødeafsnittet på Regionshospitalet i Viborg og Center for Bæredygtige Hospitaler fælles om grøn forandring – fordi de deler ambitioner, hjælper hinanden med at realisere dem og deler erfaringerne med andre. 

Faktaboks: Bag om involveringen

De knap 80 medarbejdere på Viborg Fødeafsnit formulerede selv ambitionen om at være Danmarks mest bæredygtige fødeafsnit. Indsatsen blev ledt an af afdelingens passionerede chefjordemødre, og hele projektet er ligeledes forankret hos jordemødrene selv, der hjælper hinanden med at forny praksis, holder hinanden motiverede og måler resultaterne. Udover jordemødrene, der har ført an, er projektet blevet realiseret i samarbejde med fødeafsnittets sygeplejersker, social- og sundhedsmedarbejdere og serviceassistenter, læger, Hygiejneenheden, apotekere, m.fl., hvilket har været en uundværlig del af projektets succes.

Center for Bæredygtige Hospitaler er sparringspartner i projektet. Det har sammen med den lokalt ansatte bæredygtighedskonsulent løbende haft kontakt med gruppen af jordemødre og har blandt andet hjulpet med midler til frikøb af medarbejdere, at skabe kontakt til andre afdelinger, skaffe viden om hvad det mest bæredygtige valg er, arrangere netværksmøder mellem alle fødeafdelinger mv.

Løsningen har for Viborg Fødeafsnit været at samle jordemødrenes grønne ideer om alt fra besparelser på medicin og instrumenter til strøm og vasketøj i en afrapportering. De første ideer blev genereret tilbage i 2019, og derfra har jordemødrene løbende udvalgt og implementeret ideerne på fødeafsnittet. Center for Bæredygtige Hospitaler har assisteret jordemødrene i udformningen af afrapporteringen og hjælper ligeledes med at skalere ideerne til andre hospitaler i regionen. Resultaterne indebærer blandt andet besparelser på mere end et ton plastik ved at skifte fra engangs til flergangs, fjerne lejepapir, fjerne plastikposer mange steder, samt tænke i nedsættelse af forbrug i de enkelte forløb på Fødeafsnittet.

Selve projektet varede omkring et års tid, og den grønne tankegang hersker fortsat på afdelingen, hvor man oplever, at resultaterne kun er blevet bedre og at nye bæredygtighedsprojekter til stadighed er i gang, også på regionens andre fødeafsnit. Region Midtjylland er netop blevet en del af et 3-årigt europæisk projekt “1000 Days – Born Free” under den globale organisation HealthCare Without Harm med det formål at udforme en vejledning til det mest bæredygtige forbrug på både graviditets-, fødsels-, neonatal og børneafdelinger.

3 konkrete anbefalinger

1. Brug inspiration: Når det handler om grøn omstilling, er det ingen skam at kopiere andre. Mange afdelinger har henvendt sig til Fødeafsnittet i Viborg for at lade sig inspirere og bruge de gode ideer, der succesfuldt er implementeret der.

2. Engager samarbejdspartnere: Det har været uundværligt for projektet at have Center For Bæredygtige Hospitaler som samarbejdspartner. Projektet opstod ved at finde de gode ideer og herefter søge om midler gennem Center For Bæredygtige Hospitalers pulje. Erfaringerne er løbende samlet hos centret, der inden længe også udgiver et bæredygtighedskatalog med grønne tiltag fra hele regionen, som er lige til at kopiere på andre afdelinger og afsnit.

3. Opbyg viden: Forandringer kan være svære at skabe gennem ren viljestyrke. Viborg Fødeafsnit har opbygget viden undervejs i processen bl.a. om hvordan medarbejderne bedst implementerer de forskellige indsatser. Fx har fødeafsnittet brugt skilte til at påvirke deres egen adfærd, minde hinanden om de igangværende tiltag, samt motivere hinanden positivt i arbejdet med bæredygtighed, bl.a. ved hjælp af data, så man kan se, at den lille indsats hver medarbejderne gør, tilsammen gør en stor forskel.