Grøn omstilling på Kofoedsminde er bygget frihed, fællesskab og styring

Den landsdækkende specialinstitution Kofoedsminde har samlet beboere, medarbejdere og ledere om grøn omstilling. Det er en balance mellem at lade initiativ og engagement leve ude i afdelingerne og samtidigt sikre målstyring, god ledelse og kollektiv opbakning.

”Laillalunae Valentiia Dallbøg Phoenixi og Henning Allan Rene Friis fra afdelingen Højbo 1 på Kofoedsminde fortæller, at kostråd som tager højde for miljø og klima længe har været i fokus i madlavningen.”

Laillalunae Valentiia Dallbøg Phoenixi og Henning Allan Rene Friis fra afdelingen Højbo 1 på Kofoedsminde fortæller, at kostråd som tager højde for miljø og klima længe har været i fokus i madlavningen.”

Udfordring: Grøn omstilling betyder mange ting

Specialinstitutionen Kofoedsminde har 500 ansatte fordelt på 19 boligafsnit. . Derfor er der mange forskellige opfattelser på bostedet i Rødby af, hvad ”grøn omstilling” indebærer.

Det handler om, at man har forskellige udgangspunkter – både som afdeling og som medarbejder – men det handler også om at skabe styring og retning for initiativet for at få flere med ombord, siger Laillalunae Dallbøg Phoenixi, socialpædagog på Kofoedsminde:

Nogen tænker biodiversitet, andre tænker affaldssortering eller grøn energi. Det spreder sig i mange retninger. Tidligere er vi gået med initiativerne hver for sig på enkelte afdelinger, men grøn omstilling er ikke noget, der er bredt ud på hele Kofoedsminde,” fortæller hun.

Den oplevelse deler Thomas Nissen, administrerende chef og viceforstander på Kofoedsminde. Han blev overrasket over, at der allerede var igangsat initiativer, da han for nogle år siden blev ansat på Kofoedsminde. Men bostedets afdelinger kører initiativerne hver for sig, og derfor er der stor forskel på hvor langt fremme hver afdeling er med grøn omstilling, og hvor meget den grønne omstilling betyder for medarbejderne på hver enkelt afdeling.

Løsning: Fire indsatsområder skaber fælles retning

Kofoedsmindes grønne omstilling stod uden fælles retning, og derfor foreslog medarbejderne selv, at initiativet blev sat i system gennem MED-udvalget med repræsentanter for hver afdeling. Den store gruppe, som går under navnet ’Grøn omstilling på Kofoedsminde’, har formuleret fire fælles indsatsområder, der over tid skal samle initiativerne på tværs af afdelingerne og de 500 ansatte – indkøb, vand/el, mad, affaldssortering. Udover de ansatte, har gruppen inddraget ingeniører udefra og leverandører på el- og vandområdet for at give medarbejderne bedre viden til implementeringen. Gruppen selv er gået i gang med at udarbejde mad- og indkøbspolitikker, skabe inspirationsfora til vidensdeling og meget mere. Indtil nu er initiativet blot ideer, som ikke er blevet til virkelighed. Efter sommerferien går implementeringsfasen i gang, når gruppen igen mødes for at udarbejde handleplaner og finde ud af, hvordan de kan måle deres resultater. Ambitionen er at forberede ISO-certificering 14001 i sommeren 2024.

Nogle enkelte tiltag er allerede sat i de enkelte afdelinger. For nu har gruppen sluppet de 19 afdelinger fri for at se, hvad de enkelte afdelinger muligvis kan lære resten af organisationen. En af afdelingerne har for eksempel en mini-genbrugsplads, hvor de sorterer affald i 12 kategorier.

Vi henter affald på hele Kofoedsminde med en havetraktor, og så sorterer vi det sammen med beboerne,” fortæller Lærke Gram Nielsen, pædagog i beskæftigelsestilbuddet for landbrug på Kofoedsminde.
 
Det spændende for mig er at inddrage beboerne – og der er stor tilslutning. Det er et lobbyarbejde – jeg starter med dem, jeg ved gerne vil, og så er det ofte nemmere at lokke resten med,” siger hun.

Fem af institutionens turbiler er også blevet erstattet med elbiler, der er blevet opsat 10 el-standere uden for bostedet, og de eksperimenterer med solpaneler og regnvandsopsamling.

Potentiale: Ideerne skal bakkes op af ledelsen

Kofoedsminde er i gang med at forene de muligheder, de kan skabe for sig selv og beboerne. Heldigvis vil de fleste gerne være med til at bringe den grønne omstilling videre, og medarbejderne ser et stort potentiale for at udbrede indsatserne.

Nogle afdelinger er ikke begejstrede for den grønne omstilling, og håbet er derfor, at det fælles initiativ kan få flere afdelinger med ombord. Som Brian Christian Liljefeld, omsorgsmedhjælper, forklarer:

Vi er bare en lille afdeling, der hvor jeg er, så jeg kan ikke lade være med at tænke ’gad vide, hvad det ville give, hvis de store afdelinger også gjorde det’. Men vi er heldigvis hele tiden på vej,” siger han.

Brian, Lærke, Laillalunae og Thomas er alle enige om, at Kofoedsmindes grønne omstilling kun er i opstartsfasen, som Thomas forklarer:

Lige nu vælter ideerne frem, og det skal ledes – for vi kan ikke løbe i 500 retninger. Ideerne skal blomstre, og vi må for alt i verden ikke kvæle initiativ. Men indsatsen skal have mål, mening og en fælles retning.

Kofoedsminde arbejder for at sikre, at den grønne omstilling bliver en kollektiv indsats. På den måde er Kofoedsmindes 500 medarbejdere fælles om grøn forandring.

Faktaboks: Bag om involveringen

På Kofoedsminde mødes den store gruppe, som består af dele af ledelsen, en afdelingsleder fra hver afdeling samt knap 20 medarbejderrepræsentanter, hvor de igangsætter og koordinerer den grønne omstilling inden for indkøb, vand/el, mad og affaldssortering. Ude i de små grupper – oftest på afdelingsniveau – får de implementeringen til at ske. Der skal løbende samles op mellem ledelse og afdelingsledere. Hver afdeling har personalemøder, hvor de diskuterer afdelingens konkrete indsatser og målpunkter. Kofoedsmindes MED-udvalg orienteres løbende om indsatsen, og havde en indledende rolle i at sammensætte den store gruppe for at sikre, at både ledelse og medarbejdere repræsenteres.

Fra opstarten i 2023 indebærer løsningen i det første halvår, at ideerne genereres med specifikt fokus på de fire indsatsområder: el, vand, mad og affald. I andet halvår skal den store gruppe samle op på de fire indsatsområder og udarbejde den overordnede miljøpolitik og de retningsgivende dokumenter inden for hvert område. Med udgangspunkt i Region Sjællands klimahandlingsplan, udarbejder den store gruppe et dokument med forslag til KPI’er for hver grøn indsats. I tredje halvår skal den store gruppe følge op på initiativerne ud fra KPI’erne og forberede ISO-certificering 14001. Det grønne initiativ er en løbende proces, og ønsket er at fortsætte projektet efter de tre faser.

3 konkrete anbefalinger

1. Sæt dagsordenen via MED-udvalg:På Kofoedsminde er bæredygtighed et fast punkt på personalemøder for at sikre, at mange medarbejdere er engagerede i projektet. Det er en måde at sætte bæredygtighed på dagsordenen gennem MED-udvalget hos Kofoedsminde, som løbende inddrages og orienteres om de ideer, der bliver gjort til virkelighed.

2. Involvér eksterne partnere: Der er mange både organisatoriske og teknologiske løsninger, som kan gøre det nemmere for afdelinger og medarbejdere at implementere grønne tiltag. På Kofoedsminde spørger de blandt andet ingeniører udefra til råds og opsøger leverandører på el- og vandområdet.

3. ISO-certificering er en metode til forbedring: Målepunkter og tal er ikke kun et styringsredskab eller data til afrapportering, det er også en motivationsfaktor. På Kofoedsminde har de lært, at succes skal kunne ses – ellers får man ikke medarbejderne med.