Teknologi med mening på hospitalerne

En vellykket implementering af nye teknologier styrkes, når medarbejderne er inddraget og har medindflydelse ift. hvordan, hvornår og hvor meget teknologierne skal bruges. Det gør teknologien mere meningsfuld, hvis medarbejderne har mulighed for at tilpasse og forme funktionaliteten. Dette viser nogle af erfaringerne fra implementering af nye teknologier på Odense Universitetshospital.

I 2019 igangsætte man på Odense Universitetshospital (OUH) projektet Digital Vision. Formålet med projektet var at afprøve og implementere nye teknologier. Tidligere levede mange teknologier drypvist rundt på forskellige afdelinger, uden rigtig at være implementeret i bund. Derfor stillede man sig spørgsmålet: ”hvad sker der, hvis man tilfører mange ressourcer til én afdeling, frem for lidt på mange?”. Den udvalgte afdeling blev Afdelingen for Medicinske Tarmsygdomme.

Projektet har på mange måder givet gode resultater og erfaringer. Projektet har blandt andet vist, hvor vigtigt det er, at medarbejderne er involveret under hele forløbet, og at teknologierne ikke kan – eller måske bør  – leve, hvis de ikke giver mening for medarbejderne. Det har også vist, hvor vigtigt det er at holde fast i implementeringen – og at en implementeringsagent spiller en nøglerolle ift. at minde medarbejderne om at bruge de nye teknologier og understøtte, at de har kompetencer til at bruge dem.

Fra ledelsens side har man oplevet, at afprøvningen af nye teknologier har bidraget til at flytte medarbejdernes grad af innovationsvilje. Det skyldes bl.a., at medarbejderne – på trods af mulig modstand i projektstarten – har erfaret, at (de rette og evt. tilpassede) teknologier faktisk kan lette arbejdsgange og frigøre tid til patienter.

I denne podcast kan du høre fire medarbejdere fortælle om deres erfaringer fra projektet, og ligeledes Søren Skårup, forsker på IT-Universitetet, der bidrager med sine perspektiver på mødet mellem mennesker og teknologier.

Podcasten er opdelt i to. Den første del har primært fokus på de forandringer, der er skabt med projektet Digital Vision, imens den anden del primært fokuserer på  digitale kompetencer og kompetenceudvikling hos medarbejderne på OUH.

Lyt til OUH Podcast 1:

Lyt til OUH Podcast 2:

På projektets hjemmeside kan du læse uddybende beskrivelser af de afprøvede teknologier, ligesom du finder beskrivelser af selve projektet Digital Vision: