Udfordringer i samarbejdet

Vores hverdag er fuld af kritiske snitflader i samarbejdet – dvs. situationer, hvor flere parter er afhængige af hinanden i opgaveløsningen. Men gennem anerkendelse af alle bidrag, højpsykologisktryghed og et godt tidsmæssigt flow, bliver samarbejdet meget lettere.

Bliv klogere på, hvordan I skaber et trygt arbejdsmiljø, når samarbejdet indimellem er svært.