Afdelingsdiætist på Onkologisk Sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital