Hvad betyder fuldtid for indkomst og pension?

Det har stor betydning for både livsindkomst og pensionen, om man arbejder på deltid eller fuldtid. Det har også stor betydning, om man tidligt eller sent i arbejdslivet går fra deltid til fuldtid.

Se hvad fuldtid betyder for livsindkomst og pension for forskellige faggrupper. Oversigterne bygger på tal fra KRL og pensionskasserne i 2020.