Bedre mulighed for fuldtid

Deltidsfrekvensen på udvalgte medicinske afdelinger og på udvalgte laboratorier er blevet undersøgt og sammenlignet.

Der er tale om tilsyneladende sammenlignelige afdelinger og ambulatorier. Men deltidsfrekvensen er forskellig. Hvad betinger denne forskel? Det spørgsmål er interessant. For når der er forskelle, kan der tilsyneladende gøres en forskel, som øger deltidsfrekvensen.

Nedenstående plancher er fra et opstartsmøde i Region Sjællands hovedudvalg i oktober 2020.