Parternes fælles målsætning: Bedre mulighed for fuld tid

Tandplejer behandler et barn.

Om rapporten

Home » Parternes fælles målsætning: Bedre mulighed for fuld tid

Denne rapport præsenterer resultaterne fra en kortlægning af gevinster ved inddragelse af tandplejerfaglige kompetencer på hospitalerne. Kortlægningen er gennemført af Rambøll Management Consulting (Rambøll) på vegne af Sundhedskartellet, Danske Tandplejere og Danske Regioner.

Kortlægningens formål er at give indsigt i, hvilke gevinster der er for patienter og det øvrige sundhedspersonale ved inddragelse af tandplejerfaglige kompetencer på hospitalerne samt at give et større indblik i tandplejernes opgavevaretagelse på hospitalerne. Kortlægningen har haft fokus på at identificere og analysere udvalgte gode eksempler i Danmark, Sverige og Norge, som viser, hvordan tandplejerfaglige indsatser kan bidrage i opgavevaretagelsen på de kliniske hospitalsafdelinger, fx afdelinger for blodsygdomme og kræftafdelinger.

I rapporten er en analyse af fire udvalgte cases fra Danmark, Sverige og Norge. De udvalgte cases præsenteres i et format, der kan give viden om og inspiration til, hvordan tandplejere kan inddrages på hospitalerne.

Kortlægning af gevinster ved inddragelse af tandplejerfaglige kompetencer på hospitalerne
Kortlægning af gevinster ved inddragelse af tandplejerfaglige kompetencer på hospitalerne

Uddybning af rapporten

Denne rapport præsenterer resultaterne fra en kortlægning af gevinster ved inddragelse af tandplejerfaglige kompetencer på hospitalerne. Kortlægningen er gennemført af Rambøll Management Consulting (Rambøll) på vegne af Sundhedskartellet, Danske Tandplejere og Danske Regioner.

Kortlægningens formål er at give indsigt i, hvilke gevinster der er for patienter og det øvrige sundhedspersonale ved inddragelse af tandplejerfaglige kompetencer på hospitalerne samt at give et større indblik i tandplejernes opgavevaretagelse på hospitalerne. Kortlægningen har haft fokus på at identificere og analysere udvalgte gode eksempler i Danmark, Sverige og Norge, som viser, hvordan tandplejerfaglige indsatser kan bidrage i opgavevaretagelsen på de kliniske hospitalsafdelinger, fx afdelinger for blodsygdomme og kræftafdelinger.

I rapporten er en analyse af fire udvalgte cases fra Danmark, Sverige og Norge. De udvalgte cases præsenteres i et format, der kan give viden om og inspiration til, hvordan tandplejere kan inddrages på hospitalerne.

Home » Parternes fælles målsætning: Bedre mulighed for fuld tid