Uddannelse i Ledelse af psykisk arbejdsmiljø

Ledere i kommuner og regioner kan nu tilmelde sig ny uddannelse i ”Ledelse af psykisk arbejdsmiljø

Uddannelsen giver metoder og ny inspiration til at udvikle og fastholde et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø gennem ledelse af kultur og samarbejde. Uddannelsen er et resultat af OK-21. Der gennemføres i alt fire hold i 2023 – to hold i København og to hold i Århus med 24 deltagere på hvert hold. Optagelse på uddannelsen sker efter ”først til mølle” princippet.

Læs mere om uddannelsen og tilmelding til uddannelsen