Følg Ekspertrådgivningens arbejde på en regional arbejdsplads

I to nye podcastepisoder fra Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet i regi af Arbejdsmiljøforum sætter vi fokus på det psykiske arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser og kommer helt tæt på Ekspertrådgivningens arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Vi hører forskerne bag forløbet fortælle om konkrete, positive effekter af et forløb og medarbejderne fra Regionshospitalet i Gødstrup deler deres erfaringer med forløbet.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet er nu klar med informative og skarpe fortællinger i podcastversion om det gratis tilbud: Ekspertrådgivningen. Ekspertrådgivningen er et tilbud til de regionale arbejdspladser, som gerne vil arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Under forløbet vejleder forskere med speciale i arbejdsmiljø i, hvordan arbejdspladsen i fællesskab kan afdække eventuelle udfordringer og håndtere disse. Igennem de to episoder ”Bag om ekspertrådgivningsforløbet” og ”Effekten af et ekspertrådgivningsforløb” kan du lære mere om konkrete effekter og erfaringer af et forløb, og derigennem blive klogere på, om din arbejdsplads vil have gavn af et forløb med forskere fra NFA eller RUC.

At forstå de underliggende dynamikker

Motivationen for at indgå i et samarbejde med Ekspertrådgivningen kan ifølge forskerne Søren Salling Weber og Aske Thor Basselbjerg Stigemo fra Roskilde Universitet spænde bredt for forskellige arbejdspladser. Udover at vejlede og sparre omkring opståede situationer som eksempelvis forandringsprocesser eller episoder omkring vold og krænkelser, oplever forskerne også, at tilbuddet kan være relevant i situationer, hvor potentielle problemer gemmer sig under overfladen:

”Indsatser kan også være effektfulde, når behovet ikke er lige så entydigt. Måske er der viden om, at der i fremtiden kan forekomme problemer med trivslen på arbejdspladsen – eller også er problemerne der allerede nu i det små. Men man kan ikke specifikt udpege det sted, hvor problemerne stammer fra. Netop her kan et forløb med nogle udefra hjælpe afdelingen til at stille skarpt på de underliggende problemer, der mindsker trivslen,” siger Søren Salling Weber.  

I arbejdet med psykosocialt arbejdsmiljø, ser forskerne ofte, at det er uhåndgribelige udfordringer med trivlsen, som fylder mest. Derfor ligger der for mange arbejdspladser først og fremmest en opgave i at tilbagerulle eventuelle dynamikker og forstå årsagen til, hvorfor den er opstået. Eksempelvis oplever flere arbejdspladser, at uhensigtsmæssige samarbejdsmåder fra den kriseprægede Corona-tid stadig gør sig gældende på de regionale arbejdspladser og forstyrrer trivlsen.

Konkrete tiltag på Gødstrup

På fødeafdelingen på det nye regionshospital i Gødstrup har medarbejdere og ledere også arbejdet indgående med det psykiske arbejdsmiljø. Efter sammenlægningen af to forskellige personalegrupper fra Holstebro og Herning oplevede flere medarbejdere, at de tætte kollegiale relationer blev sværere at udvikle og bevare. Det påvirkede den daglige trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Forløbet med Ekspertrådgivningen fik derfor et klart fokus på at undersøge: Hvordan øger man trivlsen for en stor og sammenlagt personalegruppe?

Gennem både dybdegående interviews i TRIO-regi med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere og samtaler med øvrige medarbejdere, blev forskerne løbende klogere på, hvordan fødeafdelingen på Gødstrup kunne få større kontakt i hverdagen. Udgangspunktet for rådgivningen var, hvordan nye og simple tiltag i organiseringen kunne gøre store forskelle for medarbejdernes relationer til hinanden.

Under forløbet begyndte vi en ny rutine med at give hånd til hinanden hver morgen. Vi præsenterer os for hinanden, når vi møder ind og markerer på den måde: I dag er det os, som har hinanden og er der for hinanden. Vi minder hinanden om, hvem vi er sammen med på vagten”, lyder det fra jordemoder og arbejdsmiljørepræsentant, Sidsel Lykke Neesgaard.

Udover indførslen af konkrete rutiner har forløbet indtil videre givet flere løft til fødeafdelingen. Bl.a. har de indrettet personalestuen på ny, så den indbyder til mere socialt samvær og ændret i måden, vagtplanerne lægges på, så medarbejdernes ønsker til vagtstruktur i højere grad indregnes end tidligere. De har altså med enkle greb og tiltag skabt rammer, der ikke blot øger den mentale trivsel, men også højner kvaliteten i arbejdet.

I Gødstrup er de stadig i gang med deres forløb – og de endelige evalueringer lader derfor stadig vente på sig. Kunne I være interesserede i at indgå i et forløb med Ekspertrådgivningen og forbedre rammerne for det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads?

Podcast 1
Podcast 2