Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Danske Regioner, Forhandlingsfællesskabet og KL har på baggrund af OK21 udviklet en uddannelse om psykisk arbejdsmiljø for ledere, TR og AMR. 

Vil I være med til at styrke samarbejdet og lære at identificere, forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø med afsæt i opgaveløsningen?

Så kan PUFs nye uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for regionale og kommunale ledere, tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) hjælpe.

Arbejder med egne udfordringer
Som deltagere arbejder I på uddannelsen med de konkrete udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø på jeres egen arbejdsplads, så I bygger videre på eksisterende erfaringer.

Som deltager på uddannelsen får man desuden den nyeste viden om emnet, herunder regler på området.

Målet er, at leder, TR og AMR i fællesskab får:

  • fælles forståelse og sprog for at styrke det gode arbejdsmiljø med udgangspunkt i den daglige opgaveløsning og for at forebygge risici i det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads
  • metoder til at gå undersøgende og analytisk til værks i forhold til at kunne forebygge og afdække arbejdsmiljøproblemer 
  • bedre forståelse for deres respektive roller i samarbejdet om arbejdsmiljøet
  • bedre forståelse af deres fælles handlemuligheder i forhold til at håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø

TRIO’er deltager sammen
Uddannelsen varer 1½ dag med minimum 6 uger imellem uddannelsesdagene. Deltagerne bliver på den første kursusdag introduceret til en konkret model, som de skal bruge til at samarbejde om et selvvalgt emne mellem kursusdagene. På den sidste dag følges der op på de foreløbige resultater, og deltagerne aftaler nye mål.

Uddannelsen er designet til, at leder, TR og AMR deltager sammen på uddannelsen. Det er derfor en forudsætning, at alle tre roller fra den samme arbejdsplads er repræsenteret ved tilmelding.

Lukkede hold:
Uddannelsen tilrettelægges i dialog mellem PUF-underviseren og en repræsentant for kommunen/regionen for at sikre den bedst mulige lokale forankring.

Uddannelsen kan også afholdes mere fleksibelt efter behov. Det er fx muligt at forlænge uddannelsen til to hele dage.

Prisen for et lukket hold er 10.200 kr. pr. dag op til 22 deltagere (i alt kr. 20.400 kr. for et samlet forløb). Ved 23-30 deltagere stiger prisen til 13.400 kr. pr. dag (26.800 kr. for et samlet forløb). Dertil kommer moms samt underviserens udgifter til kørsel, evt. overnatning og forplejning. Kommunen/regionen lægger selv lokaler og mødeforplejning til.

Læs mere på puf.dk og kontakt PUF på puf@puf.dk eller 29162093.

Åbne hold: 
Det er også muligt at tilmelde sig et åbent hold, som er åbne for tilmelding for enkelte TRIO’er fra forskellige kommuner og regioner.

Prisen pr. deltager er kr. 2.700 inkl. forplejning. Læs mere og tilmeld dig et hold sammen med dine kolleger i TRIO´en