4. Fastholdelse og psykisk arbejdsmiljø

Styrk dialogen om, hvordan I skaber en attraktiv arbejdsplads

Fastholdelse af medarbejdere er et tema, der er højt på dagsordenen på de fleste regionale arbejdspladser, hvor der mange steder er mangel på arbejdskraft.

Det psykiske arbejdsmiljø er en af de faktorer, som har stor betydning for jeres mulighed for at fastholde medarbejdere – og for at tiltrække nye. Et godt psykisk arbejdsmiljø er kort sagt en hjørnesten i en attraktiv arbejdsplads, som medarbejderne har lyst til at være og blive på.

Der er mange gevinster ved at styrke fastholdelsen og mindske personaleomsætningen. Dels er det afgørende at have nok kvalificerede medarbejdere. Dels kan stabilitet og kontinuitet i samarbejdsrelationerne være en fordel for både kvaliteten i arbejdet og det psykiske arbejdsmiljø.

Indhold i temahæftet

Vigtige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø

Styrk dialogen om fastholdelse

  • Vurdér jeres fastholdelsesfaktorer
  • Dialogspørgsmål om fastholdelse
  • Perspektivsamtaler om fastholdelse