5. Introduktion af nye medarbejdere

Sæt fokus på, hvordan I tager imod og integrerer nyansatte og nyuddannede medarbejdere

En god introduktion af nye medarbejdere har stor betydning for både deres og arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.

At være ny på en arbejdsplads er altid forbundet med en vis udsathed og usikkerhed, fordi det tager tid at blive fortrolig med både opgaver, arbejdsgange, relationer og kultur. Det gælder i særlig grad, hvis det er ens første job. 

For arbejdspladsen er introduktionen af nye medarbejdere en vigtig opgave, som imidlertid også kan øge presset på driften og det psykiske arbejdsmiljø.

Indhold i temahæftet

Tre elementer i en god introduktion

  • Et praksisnært introduktionsprogram
  • Fokus på læring i hverdagen
  • En tryg og nysgerrig kultur

Metoder til kortlægning og dialog

  • Kortlægning af nuværende indsats
  • Dialogspørgsmål og perspektivsamtaler

Eksempler på indsatser

  • Faglig dialog om svære situationer
  • Det gode vagtskifte
  • Aktiv undren