Sådan har Sverige fået flere på fuldtid

Der var inspiration at hente fra Sverige ved regionernes seminar om fuldtid på Sjællands Universitetshospital. Oplægsholderne Annica Fjerdingby og Evelyn Blomstrand gav et indblik i deres arbejde med fuldtidsindsatsen i Sverige.

Af Dorthe Lundh, freelancejournalist

I Sverige har indsatsen for at øge andelen af fuldtidsansatte i sundhedsvæsnet lige så høj prioritet som i Danmark. Det står klart, efter at procesleder Annica Fjerdingby fra Falkenberg Kommun og Evelyn Blomstrand, driftsleder i Oxelösund Kommun gav et indblik i deres arbejdskraftsindsats, der især fokuserer på fuldtidsindsatsen inden for kommunal sundhed og omsorg i Sverige.

Samme antal vagter for alle

På nationalt plan har det fokuserede arbejde med fuldtidsindsatsen i Sverige stået på siden 2016, hvor henholdsvis Sveriges Kommuner och Regioner og fagforbundet Kommunal vedtog handlingsplan for området. Baggrunden ligner den danske; antallet af ældre borgere stiger og antallet af medarbejdere, der yder behandling, pleje og omsorg falder.

Siden aftalen blev indgået, er andelen af fuldtidsansatte inden for sundhed og omsorg i Sverige steget markant fra 48,0 til 63,1 procent i 2022.

Indsatserne, der har skabt den positive udvikling er mangfoldige, fremhæver Evelyn Blomstrand og Annica Fjerdingby.

En af de mest gennemgribende og effektfulde omstillinger, som de personligt har været med til at implementere, handler om antallet af arbejdsdage på en måned.    ”Vi har gjort en målrettet indsats for at mindske incitamentet til at være på deltid. Før var deltid for eksempel lig med færre vagter, men nu har alle medarbejdere 19 vagter i løbet af fire uger, hvoraf de fire er weekendvagter, uanset om man er på fuld- eller deltid. Det har været med til at gøre det attraktivt at være på fuldtid”, forklarer Annica Fjerdingby.

Transparens og retfærdighed i vagtplaner

Arbejdet med at implementere fuldtid kan dog med fordel begynde et andet sted, fremhæver Evelyn Blomstrand:

”Vi har erfaret, at man ikke kan implementere fuldtid i en deltidsorganisation. Det medfører spildtid i løbet af dagen. Man må begynde med at kortlægge alle opgaver og vurdere, hvilke der kan flyttes til andre tidspunkter, så vi udnytter arbejdstimerne bedst og yder optimal service,” fremhæver hun.

I øjeblikket er vagtplanlægning fokusområdet i den svenske fuldtidsindsats. Parterne arbejder for, at planlægningen sker ud fra principper og regler, som er gennemskuelige og ens for alle.

Som et eksempel på, hvordan det fokusområde omsættes til praksis, har kommunen øget centralisering af vagtplanlægningen for at understøtte, at kommunen udnytter arbejdskraften optimalt. Vagtplanerne lægges med udgangspunkt i den svenske arbejdstidslov og driften på arbejdspladserne.

Konkret vil al vagtplanlægning for Oxelösund Kommuns 250 medarbejdere på omsorgsområdet om kort tid blive varetaget af en central enhed på fire medarbejdere under Evelyn Blomstrands ledelse i stedet for ude i de enkelte afdelinger og teams.

“Vi ønsker at eliminere den interne konkurrence mellem arbejdspladserne ved at indføre total transparens i vagtplanlægningen. Hidtil har vagtplaner skabt en vis uro i fuldtidsindsatsen, fordi nogle medarbejdere har haft en fordel i planlægningen og fået opfyldt deres ønsker i planen, og det har andre medarbejdere har ikke. Det har ført til konflikter i arbejdsgruppen og oplevelser af uretfærdighed. Med den nye tilgang vil der ikke være forskel på skemalægningen uanset hvilken leder, du er ansat af”, forklarer driftslederen.

Får medarbejderne ikke mulighed for at komme med ønsker til vagtplanerne fremover?

”Jo, vi imødekommer medarbejdernes ønsker, hvis altså det passer ind i behovet på afdelingen, og hvis vi samtidig kan overholde arbejdstidsloven. Man kan sige, at vi i Sverige har lagt ønskestadiet bag os, fordi vi har erkendt, at vi ikke kan levere den kvalitet til borgerne, som vi skal og vil, hvis planerne beror på medarbejdernes ønsker. På det punkt er vi nok lidt mere firkantede end i Danmark”, siger hun og understreger, at arbejdstagersiden bakker den nye praksis op.

Færre vikarer, bedre arbejdsmiljø og mere tid til ledelse af fuldtidsindsatsen

Om effekten af den forstående centralisering, siger Evelyn Blomstrand:

”Jeg forventer, at skemalægningen i endnu højere grad end i dag tager udgangspunkt i borgernes behov, og at vi i stor udstrækning kan dække vagterne med de faste medarbejdere. Jeg forventer også, at det vil have positiv indvirkning på arbejdsmiljøet, at der er færre vikarer.”

Endvidere fremhæver Evelyn Blomstrand sin forventning om, at centraliseringen af vagtplanlægningen vil frigive kapacitet hos de lokale team- og afdelingsledere til at varetage den daglige ledelsesopgave med at understøtte fuldtidsindsatsen i form af tæt dialog med medarbejderne og tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne.

Sådan kan vi aldrig arbejde mere

Ifølge Annica Fjerdingby fra Falkenberg Kommun er det helt grundlæggende i fuldtidsindsatsen, at alle, der beskæftiger sig med ældre og omsorg, indser, hvor stor en forandring, der er behov for.

Når hun præsenterer en grafisk fremstilling af, hvordan den svenske befolkning vil forandre sig frem til 2031, kan alle se, at der er behov for omstilling, fortæller hun.

Andelen af borgere over 80 år forventes at stige med 47,1 procent, mens andelen af svenskere i den arbejdsduelige alder kun stiger med 4,1 procent.

”Alle kan forstå, at det ikke hænger sammen. Alligevel kommer det bag på de fleste, hvad det kræver i praksis. Det kræver forandringer hele vejen rundt.”
”Man kan sige det på denne måde,” supplerer Evelyn Blomstrand:
”Sådan som vi altid har arbejdet, kan vi aldrig arbejde mere. Fuldtid er helt nødvendig for at færre kan yde omsorg for flere.”

Omstillingen er i fuld gang. Annica Fjerdingby og Evelyn Blomstrand glæder sig over, at samtlige 219 svenske kommuner er i gang med fuldtidsindsatsen, og at løsningsmodellerne ligner hinanden kommunerne imellem.

”Det er klart, at alle kommuner ikke er lige langt i processen, men principperne for vagtplanlægning gælder over hele landet nu. Det har stor betydning, at vi gør det ens, så der ikke opstår indbyrdes konkurrencesituationer, men at man som medarbejdere derimod har ens vilkår, uanset hvilken kommune, eller region for den sags skyld man er ansat i”, vurderer Annica Fjerdingby.

Hvem, hvad og hvor?

Annica Fjerdingby og Evelyn Blomstrands oplæg fandt sted på den regionale fuldtidsfølgegruppes seminar på Sjællands Universitetshospital i Køge i juni 2023. De var inviteret på baggrund af deres årelange erfaringer med at lede HR og arbejdskraftudvikling og implementere fuldtid, særligt på ældreområdet i Sverige.

Vil du vide mere om den svenske fuldtidsindsats?

heltid.nu finder du alt fra statistisk materiale til inspirationsvideoer 

Se eller gense Annica Fjerdingby og Evelyn Blomstrands oplæg for den regionale følgegruppe på seminaret på Sjællands Universitetshospital:

Se højdepunkter og øvrige oplæg fra det regionale fuldtidsseminar her