Analyse – Trivsel, arbejdsmiljø, rekruttering mv.

Danske Regioner og de faglige organisationer på sygehusområdet har etableret partnerskabet ”Rette kompetencer til rette opgaver – mod og idéer til nytænkning på sygehusområdet”, som søger at bidrage til sygehusenes arbejde med omstilling  og med trivsel, arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse.

Som led i partnerskabet er  der gennemført en analyse, der skal tegne udfordringsbilledet ift. trivsel, arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse på sygehusene, samt indsamle gode erfaringer med arbejdet inden for disse områder. Analysen, som du kan læse her, er gennemført af konsulenthuset Implement.

Yderligere er der udarbejdet debathæfte/resume af rapporten og pjecen “rammer for forsøg”.