Rette kompetencer til rette opgaver

Danske Regioner og de faglige organisationer på sygehusområdet har etableret partnerskabet ”Rette kompetencer til rette opgaver – mod og idéer til nytænkning på sygehusområdet”, som søger at bidrage til sygehusenes arbejde med omstilling og med trivsel, arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse.

Samtale mellem to tandplejere

Øvrigt materiale

Se diverse materiale om rette kompetencer til rette opgaver
Invitation til forsøg

Invitation til forsøg