Rette kompetencer til rette opgaver

Danske Regioner og de faglige organisationer på sygehusområdet har etableret partnerskabet ”Rette kompetencer til rette opgaver – mod og idéer til nytænkning på sygehusområdet”, som søger at bidrage til sygehusenes arbejde med omstilling og med trivsel, arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse.

Samtale mellem to tandplejere