Region Sjælland – “Safewords i forbindelse med konflikter”

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabets 5. film i ”Stafet på de regionale arbejdspladser om det psykiske arbejdsmiljø” med fokus på et hjørne af indsatserne for et bedre psykisk arbejdsmiljø i Region Sjælland – ” Region Sjælland har nedbragt antallet af voldelige episoder i Psykiatrien med hjælp fra Safewards.

I Region Sjælland har man vist, at det er muligt at forebygge arbejdsulykker med vold i Psykiatrien ved at arbejde systematisk med Safewards i alle afdelinger. Antallet af voldelige episoder og fikseringer er nu nedbragt markant. Modellen har også positiv indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har i regi af Det regionale Arbejdsmiljøform afviklet en arbejdsmiljøstafet i de fem regioner, som hver har fået lov til at præsentere en video med en arbejdsmiljøindsats til inspiration for de regionale arbejdspladser.

Stafetten blev skudt i gang den 25. november 2019 og løb til 11. marts 2020