Hvad er Arbejdsmiljøforum?

Arbejdsmiljøforum er aftalt mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, og drøfter aktuelle arbejdsmiljødagsordener og andre relevante temaer, som har betydning for arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser

Endvidere skal arbejdsmiljøforum iværksætte, følge og drøfte de fælles initiativer, der er aftalt ved OK-21:

  • Udvikling, fokusering og videreførelse af Ekspertrådgivning og forskningsprojekt
  • Formidling
  • Udvikling af lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø
  • Udvikling af fælles uddannelse for ledere, TR og AMR i psykisk arbejdsmiljø

Forummet består af sekretariatsmedarbejdere fra Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet/Forhandlingsfællesskabets organisationer. Endvidere kan der ad. hoc. inddrages regional/lokal repræsentation, eksempelvis arbejdsmiljøorganisationen i forummets arbejde.

Arbejdsmiljøforum skal understøtte formidling af den genererede viden og læring fra både forskningsprojektet og ekspertrådgivningen med henblik på, at det i regionerne kan omsættes til handlingsrettede indsatser.