1. Udfordringer i samarbejde

Forstå og reagér på udfordringer i især det tværgående samarbejde om kerneopgaven

Når samarbejdet om de daglige opgaver fungerer, mærker både borgere og medarbejdere glæden og gevinsterne ved, at forskellige fagligheder understøtter hinanden og skaber et godt, sammenhængende forløb.

Men der kan let opstå problemer i samarbejdet, der går ud over både opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder ikke mindst i komplekse, tværgående samarbejder, og når der er pres på tid og ressourcer.

Indhold i temahæftet

Tre vigtige udfordringer i samarbejdet

  • Anerkendelse af faglighed
  • Arbejdspladskultur og psykologisk tryghed
  • Tidspres og -organisering

Kortlægning og dialog

  • Tag temperaturen på samarbejdet
  • Dialogmetoder om samarbejde

Eksempler på indsatser

  • Find løsninger sammen
  • Gør det usynlige arbejde synligt
  • Undersøg kritiske snitflader i samarbejdet