2. Psykisk arbejdsmiljø ved forandringer

Håndtér forandringerne godt – til gavn for både opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø

At være med til at skabe udvikling og forbedringer kan være både spændende og meningsfuldt, men det kan også belaste det psykiske arbejdsmiljø – blandt andet fordi der med mange forandringer følger en vis usikkerhed og i perioder et større arbejdspres. Forandringer kan også indebære ændringer, som nogle vil opleve som et tab af arbejdsglæde, faglighed, mening eller sociale relationer i hverdagen.

Forandringer er en kendt risikofaktor i det psykiske arbejdsmiljø. Forskningen viser dog samtidig, at godt håndterede forandringer belaster mindre og har bedre chancer for at give et positivt udbytte – både for opgaveløsningen og arbejdsmiljøet.

Indhold i temahæftet

Forstå forandringerne

  • Vurdér forandringernes arbejdsmiljørisici
  • Risikovurdering
  • Tidlig dialog om forandringerne
  • Kortlægning af reaktioner

Vigtige indsatsområder

  • Kommunikation
  • Inddragelse og indflydelse
  • Faglig og social støtte
  • Læring og tilpasning