3. Arbejdsrelateret vold

Forstå volden, og arbejd systematisk og lærende med at forebygge den

Arbejdsrelateret vold kan være fysisk vold eller truende, krænkende eller chikanerende adfærd fra fx patienter, beboere, brugere, elever og disses pårørende. Vold optræder ofte i situationer, hvor borgere og pårørende oplever frustration og afmagt. De, der begår volden, føler sig ofte ydmyget, overset, umyndiggjort eller forkert behandlet.

Arbejdsrelateret vold skal forstås og behandles som et arbejdsmiljø­problem. Det betyder, at volden skal forebygges, og at der skal tages hånd om de medarbejdere, som udsættes for vold og trusler om vold, så risikoen for fysiske og psykiske skader reduceres.

Indhold i temahæftet

Forstå den arbejdsrelaterede vold

  • Risikovurdering
  • Registrering og analyse af episoder
  • Beredskab: Vær godt forberedt

Arbejd systematisk og lærende med forebyggelse

  1. Reducér de kendte risici
  2. Gør forebyggelse til en fælles opgave
  3. Etablér en tryg læringskultur
  4. Lær borgerne bedre at kende
  5. Brug konfliktdæmpende metoder
  6. Frem de positive arbejdsmiljøfaktorer