Forskningen bag

Viden og vejledninger bygger på forskning,
der er prøvet af i praksis

Procesguide, vejledninger og temahæfter bygger på den teoretiske og praktiske indsigt, der er indsamlet i forskningsprojektet Psykisk Arbejdsmiljø på Regionale Arbejdspladser (PARA).

Heri indgår også erfaringer fra udviklingsforløb i 64 enheder, fordelt på otte arbejdspladser i de fem regioner, der har arbejdet ud fra projektets principper og metoder.

Bag den endelige formidling står forskere fra henholdsvis Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Roskilde Universitet. Også forskere fra Københavns Universitet har deltaget i forskningsprojektet.