Forskningsprojekter om arbejdsmiljø

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har i henholdsvis 2016 og 2019 indledt to forskningssamarbejder om psykisk arbejdsmiljø herunder ift. indsatser, der har en positiv effekt på det psykiske arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser og i en regional kontekst