Iværksatte forsøg

Partnerskabet yder støtte til initiativer på sygehusene, som afprøver nye løsninger ift. omstilling, trivsel, arbejdsmiljø samt rekruttering og fastholdelse. Du kan læse en kort præsentation af nogle af de projekter, der får støtte fra partnerskabet, her.