Forskningsrapport om “Psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

Ved OK-15 blev det aftalt at gennemføre et forskningsprojekt om psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser.

I forlængelse heraf er der nu udarbejdet en rapport om ”Psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser”. Rapporten er udarbejdet for Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet af Københavns Stressforskningscenter, som er et tværinstitutionelt samarbejde mellem Afdeling for Socialmedicin ved Københavns Universitet, Arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Rapporten peger på tre væsentlige pointer:

  1. Lederen oplevelse af eget arbejdsmiljø er helt centralt for hele arbejdsenhedens psykosociale arbejdsmiljø. Der er højere risiko for, at medarbejderne i en arbejdsenhed, hvor lederen oplever at have lav kontrol over egen arbejdssituation, oplever dårligt psykosocialt arbejdsmiljø. Den negative effekt af lav jobkontrol kan delvist afhjælpes, hvis lederen oplever social støtte fra nærmeste leder er navnlig vigtigt for arbejdsenhedens sociale kapital, hvis lederen oplever praktisk eller social støtte fra nærmeste leder.
  2. Ansatte i social- og sundhedssektoren er oftere udsat for vold og trusler om vold i deres arbejde end personer, der er ansat i andre sektorer. Vold og trusler om vold har stor betydning for medarbejdernes trivsel og risiko for langtidssygemelding. Social støtte og en indsats i forhold til bedre kompetencer til at håndtere vold er vigtigt, i forhold til at medarbejderen kan håndtere denne belastning.
  3. Der kan ses positive effekter i det psykosociale arbejdsmiljø fx i forbindelse med en grundig introduktion af nyuddannede, samt indsatser som øger medarbejdernes indflydelse på eget arbejde – herunder især indflydelse på egen arbejdstid.