Ny forskning viser stort fastholdelsespotentiale på 44 % i regionerne, hvis det psykosociale arbejdsmiljø forbedres

Særligt fire faktorer er vigtige for at øge fastholdelsen af de regionale medarbejdere

I forskningsprojektet ”Positiv effekt for arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser” har Københavns Universitet i et delprojekt undersøgt, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø kan bidrage til fastholdelse af kvalificerede medarbejdere på de regionale arbejdspladser. Fastholdelsen har stor betydning for kvaliteten og effektiviteten af arbejdet og kan styrkes gennem særligt fire faktorer.

Læs artiklen og få forskernes vigtigste resultater og viden om fastholdelsespotentialet i regionerne.

Læs hele forskningsrapporten fra delprojektet for at dykke ned i undersøgelsens resultater ellers se videoen “Fastholdelse gennem arbejdsmiljø – KU”

Find supplerende viden og inspiration til gode værktøjer i forhold til at arbejde med de omtalte fokusområder:

  • Anerkendelse, respekt, faglighed og tid til kerneopgaven
  • Introduktion af nyansatte og nyuddannede

På BFA-hjemmesiderne www.arbejdsmiljøweb.dk og www.etsundtarbejdsliv.dk kan du finde værktøjer og inspiration til at arbejde med de øvrige tre fokusområder.

Illustration til artiklen om fastholdelsesfaktorer

Læs yderligere på BFA (Branche – Fællesskab – Arbejdsmiljø)