Ny kortlægningsrapport giver ny viden om, hvad der bidrager til et godt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

Fem fokusområder inden for det psykosociale arbejdsmiljø er særligt udvalg til kortlægning i rapporten

I forskningsprojektet ”Psykosocialt Arbejdsmiljø på Regionale Arbejdspladser” har Roskilde Universitet (RUC), Københavns Universitet (KU) og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner undersøgt fem områder af det psykosociale arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser.

Læs artiklen og få rapportens vigtigste konklusioner og nedslagspunkter i forhold til at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø inden for de fem fokusområder.

Læs hele kortlægningsrapporten for at dykke ned i forskningsprojektets resultater.