Sådan kan I arbejde med at styrke arbejdsmiljøet inden for de fem fokusområder

Få forskernes gode råd og tips til specifikke tiltag inden for de fem fokusområder, der kan forbedre det psykosociale arbejdsmiljø og øge trivslen på de regionale arbejdspladser

Læs mere i links nedenfor om gode råd og tips til specifikke tiltag inden for de fem fokusområder:

Læs hele forskningsrapporten fra delprojektet for at dykke ned i undersøgelsens resultater ellers se videoen “Fastholdelse gennem arbejdsmiljø – KU”