Fem nyttige dialogværktøjer

Trin-for-trin-vejledninger til en god dialog
om jeres psykiske arbejdsmiljø

I procesguiden og de fem temahæfter indgår en række forskellige metoder til at få en åben og undersøgende dialog om udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

Til hver metode hører en vejledning med dens vigtigste principper og en anvisning på, hvordan I kan arbejde med den i praksis.

Download vejledningerne her:

Vejledning 1: Dialogspørgsmål

Få et enkelt værktøj til en fælles drøftelse af et udvalgt spørgsmål om jeres psykiske arbejdsmiljø.

Vejledning 2: Perspektivsamtaler

Belys en udfordring i arbejdsmiljøet fra forskellige perspektiver – ved hjælp af særlige udsagnskort

Vejledning 3: Dilemmatænkning

Bliv opmærksom på dilemmaer, der opleves udfordrende i arbejdet.

Vejledning 4: Arbejdsmiljøfortællinger

Få overblik over sammenhængene mellem jeres udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø

Vejledning 5: Skabelon til handleplansskema

En oversigt over de indsatser og prøvehandlinger, I har sat i værk