Procesguide

Få en enkel model til at arbejde systematisk og lærende med jeres psykiske arbejdsmiljø

Når I skal løse problemer i jeres psykiske arbejdsmiljø, er det ofte nødvendigt at gå nysgerrigt og undersøgende til værks, inden I skrider til handling. I kan med fordel tilrettelægge arbejdsmiljøarbejdet sådan, at I undervejs kan blive klogere på både problemer og mulige løsningsveje.

Det er baggrunden for denne procesguide. Den tager jer igennem fem faser, der stort set svarer til faserne i den lovpligtige APV-proces. Derfor kan I kan sagtens anvende guiden i jeres APV-arbejde.

Guiden skelner ikke mellem forskellige typer af arbejdsmiljøproblemer. Til det formål er der udarbejdet fem supplerende temahæfter. Brug procesguiden sammen med det tema, der er mest relevant for jer.

Til procesguiden hører fem nyttige vejledninger, der kan bruges på tværs af de fem temaer.