Sådan kan I arbejde med temaerne

Få overblik over de fem temahæfter, og hvordan I kan bruge dem

Hvis I står over for en bestemt udfordring i jeres psykiske arbejdsmiljø, kan I bruge et af de fem temahæfter, der er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet:

Hvert hæfte præsenterer i kort form relevant arbejdsmiljøfaglig viden og metoder, I kan anvende i jeres arbejde med temaet. Hæfterne kan med fordel bruges sammen med procesguiden Psykisk arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser.

I hvert hæfte er der henvisninger og links til andet relevant materiale og vejledninger på området.