Psykosocialt Arbejdsmiljø på Regionale Arbejdspladser (PARA)

Viden der virker

Formålet med forskningsprojektet Psykosocialt Arbejdsmiljø på Regional Arbejdspladser (PARA) var at øge viden om indsatser, der har en positiv effekt på arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser og i en regional kontekst.

Forskningsprojektet har endvidere til formål at blive anvendt som et fundament, som de regionale arbejdsmiljøorganisationer kan omsætte til konkrete handlinger i deres arbejdsmiljøindsatser.

Projektet er igangsat og finansieret af Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner og gennemføres af forskere fra Roskilde Universitet (RUC), Københavns Universitet (KU) og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).