Den Regionale Arbejdsmiljøkohorte

Den Regionale Arbejdsmiljøkohorte giver mulighed for at udforske de sammenhænge, udfordringer og muligheder, der måtte være i arbejdsmiljøet i den regionale sektor. Kohorten er baseret på data om det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø indsamlet gennem Region Hovedstadens trivselsmålinger.

Læs rapporten om arbejdsmiljøkohorten og få et overblik over deltagere og dataindsamling.