Sådan kan I arbejde med de fire faktorer for fastholdelse