Virtuel arbejdsmiljøkonference

Viden der virker – Sådan gør du en forskel for arbejdsmiljøet

PARA-projektet, som er igangsat og finansieret af Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner og gennemført af forskere fra Roskilde Universitet (RUC), Københavns Universitet (KU) og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), er nu afsluttet.

Som afrunding af forskningsforløbet afvikles den 29. september 2023 en virtuel arbejdsmiljøkonference med henblik på at formidle viden om, hvordan man kan arbejde med at skabe et bedre psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser.

Formålet med konferencen er at:

  • give en smagsprøve på den viden, der er tilvejebragt i forskningsprojektet, og
  • øge kendskabet til proces- og temavejledninger som er udviklet undervejs i forskningsprojektet.

Vejledningerne giver arbejdsmiljøfaglig viden og inspiration til såvel kortlægning som valg og afprøvning af indsatser – så de kan komme i anvendelse i regionerne.

Målgruppen for konferencen
Ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, MED-repræsentanter samt medarbejdere fra de regionale HR/arbejdsmiljøstabe.
På konferencen bliver deltagerne klædt på til at arbejde aktivt med indsatser til gavn for et bedre psykosocialt arbejdsmiljø med mindsket sygefravær, øget fastholdelse og understøttelse af det mentale helbred til følge.

Spred gerne budskabet om konferencen til din kollega.

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 28. september 2023

Tre forskerteams fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Roskilde Universitet (RUC) og Københavns Universitet (KU) har udarbejdet proces- og temavejledninger baseret på erfaringer fra 64 regionale arbejdsenheder. Vejledningerne danner grundlaget for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel på de regionale arbejdspladser.

De tre forskningsteams har brugt knap fire år på PARA-projektet (Psykisk Arbejdsmiljø på Regionale Arbejdspladser), der sigter mod at omsætte viden til konkrete indsatser på arbejdspladserne. Projektet er nu afsluttet og inkludere vejledninger til dialoger om det psykosociale arbejdsmiljø samt håndtering af arbejdsmiljøindsatser. Formålet er at inspirere de regionale arbejdspladser til at drive en god proces omkring psykosocialt arbejdsmiljø fra start til slut.